10 May

Në mënyrë që procesi i aplikimit tuaj të jetë më i lehtë, luteni që të keni një adresë elektronike (email) individuale para se të filloni procesin për aplikim.

Faleminderit!

 

 

Ju lutemi vini re se  nga data 1 Shtator, zbatohen rregullore  të veçanta të hyrjes së përkohshme  kur udhëtoni në Hungari, për shkak të situatës së pandemisë COVID-19. Informacioni i përditësuar në lidhje me rregulloret aktuale të hyrjes në Hungari është në dispozicion në faqen e internetit të Policisë Hungareze :  http://www.police.hu/en/content/information-on-general-rules-of-border-crossing

Aplikimet për viza Shengen janë pezulluar përkohësisht për shkak të situatës pandemike. Nëse dëshironi të rezervoni termin për procedura të tjera, ju lutemi vizitoni faqen e mëposhtme: https://konzinfobooking.mfa.gov.hu

 

 

 

Schengen viza

Kërkesat për të aplikuar   për leje qëndrimi do të jenë në dispozicion që nga 15 Qershori 2020. Për caktimin e terminit, vizitoni në faqen e mëposhtme:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

https://konzinfobooking.mfa.gov.hu

 

Duke iu përmbajtur rekomandimeve të IKPSHK-së terminet do të jenë të kufizuara.

 

Ju lutemi vini re se vetëm ata me termine të caktuara paraprakisht  do të lejohen të hyjnë në seksionin konsullor, nuk lejohen anëtarët ose miqtë shoqërues të familjes dhe asnjë informacion në dritare. Maska  dhe përdorimi i dezinfektuesit të duarve pas hyrjes është i detyrueshëm.

 

Shërbimet për aplikimet për vizë Shengen janë ende të pezulluar përkohësisht. Ambasada nuk merr aplikime për vizë Shengen, dhe akoma nuk është e mundur të caktoni termine për këto shërbime. Ne do të iu informojmë përmes faqës tonë të internetit në momentin  që të hapen shërbimet e klientëve për aplikimet për vizë Shengen.

Terminet e caktuara  më parë për periudhën e shërbimeve të pezulluara janë anuluar.

Aplikantët të cilët kanë aplikuar më parë dhe janë në pritje të vizave Shengen apo lejës  së qëndrimit do të kontaktohen gradualisht.

Ju lutem vini re, Ambasada e Hungarisë lëshon vetëm viza 1 hyrje të vetme sipas datave të udhëtimit!

Në rast se ju keni marrë një vizë turistike më parë nga Ambasada e Hungarisë, turizmi i përsëritur duhet të bazohet mirë në dokumentet e bashkangjitura!

Para prenotimit të takimit, ju lutem kontrolloni informacionin në lidhje me procedurën në faqen tonë të internetit, si dhe listën e dokumenteve mbështetëse!

 

Aplikimi për leje të qëndrimit

Para prenotimit të takimit, ju lutem kontrolloni informacionin në lidhje me procedurën:

Ju lutemi të gjeni më shumë informacion në lidhje me procedurën në faqen e mëposhtme të internetit: