10 May

Në mënyrë që procesi i aplikimit tuaj të jetë më i lehtë, luteni që të keni një adresë elektronike (email) individuale para se të filloni procesin për aplikim.

Faleminderit!

Schengen viza

Pas heqjes së kufizimeve të udhëtimit në Hungari, pranimi i kërkesave për viza Shengendhe dorëzimi i kërkesave për leje qendrim  ka rifilluar.  Aplikimet mund të dorëzohen pas caktimit paraprak të terminit, datat e terminit mund të rezervohen në faqen e mëposhtme të internetit:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

https://konzinfobooking.mfa.gov.hu

 

Terminet mund të bëhen përmes sistemit të mësipërm, pyetjet me e-mail në lidhje me këtë  nuk do të merren parasysh nga ambasada.

Ne mund të pranojmë vetëm klientë me kohë të paracaktuar, shoqërime dhe të interesuarit nuk mund të hyjnë në ambientet konsullore!  Përdorimi i maskës së fytyrës dhe dezinfektuesit të duarve është i detyrueshëm gjatë hyrjes!

 

Ambasada do të mbajë të informuar aplikantët që janë në proces aplikimi për leje qëndrimi ose vizë Shengen.

Ju lutem vini re, Ambasada e Hungarisë lëshon vetëm viza 1 hyrje të vetme sipas datave të udhëtimit!

 

Në rast se ju keni marrë një vizë turistike më parë nga Ambasada e Hungarisë, turizmi i përsëritur duhet të bazohet mirë në dokumentet e bashkangjitura!

Para prenotimit të takimit, ju lutem kontrolloni informacionin në lidhje me procedurën në faqen tonë të internetit, si dhe listën e dokumenteve mbështetëse!

Të nderuar aplikues për vizë,

Ju njoftojme se nga data 1 Shtator 2022, Hungaria përfaqëson Republikën e Maltës në lidhje me lëshimin e vizave Shengen për qëndrim të shkurtër, në Ambasadën e Hungarisë në Prishtinë.

Praktika dhe sistemi i kërkesave për lëshimin e vizave Shengen per qëndrim të shkurtër janë të njëjta me praktikën dhe sistemin e atyre te Hungarisë. Ju lutemi, kur aplikoni për vizë Shengen për Republikën e Maltës, plotësoni njekohesisht edhe dëshminë e deklaratës.

Aplikimi për leje të qëndrimit

Para prenotimit të takimit, ju lutem kontrolloni informacionin në lidhje me procedurën:

Ju lutemi të gjeni më shumë informacion në lidhje me procedurën në faqen e mëposhtme të internetit: