• Aláírás hitelesítése 

 

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzul előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását a konzul előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzul csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A nagykövetség konzuli részlege aláírás-hitelesítés céljából okiratot nem készít.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető.

  • Az aláírás hitelesítésének konzuli ügyintézési költségeiről a Díjtáblázat menüpontban tájékozódhat.
  • A költségek bankkártyával fizetendők.
  •  Személyazonosságát érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával tudja igazolni.

Ha az aláírás gazdasági társaság képviselőjeként történik, a cégjegyzési jogosultságot eredeti vagy közjegyzői okiratba foglalt, másolattal ellátott, cégbírósági bejegyzéssel és aláírási címpéldánnyal is igazolni kell.

A külföldön élő nyugdíjasok adatainak egyeztetése: A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az általa folyósított ellátásban részesülő, külföldön élő vagy tartózkodó személyes adatainak egyeztetését minden év márciusában kezdeményezi egy adategyeztetésre szolgáló nyomtatvány megküldésével. A nyugdíjasoknak az adategyeztetés céljából kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva és hitelesíttetve, a kézhezvételtől számított egy hónapon belül vissza kell küldeniük. Kérjük, hogy az adategyeztetéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel közvetlenül a magyarországi Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz szíveskedjenek fordulni. Elérhetőségüket ide kattintva találják.  

Személyesen benyújtott kérelem esetén az iratokat a nagykövetség konzuli osztálya a benyújtástól számított 3 munkanapon belül hitelesíti. Az elkészült aláírás-hitelesítéssel ellátott okiratot személyesen vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján veheti át. Postai kézbesítési igényt a nagykövetség nem teljesít.

  • Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése:

A nagykövetség konzuli osztálya az Ön által benyújtott, eredeti okirat másolatát hitelesíti vagy az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt.  A hitelesítéshez minden eredeti dokumentumról annyi példányban kell másolatot benyújtani, ahány hiteles másolatot szeretne.

 

  • A másolat-hitelesítés konzuli szolgáltatási költségeiről a Díjtáblázat menüpontban tájékozódhat.
  • A költségek bankkártyával fizetendők.  

 

A hitelesített másolat 3 munkanapon belül készül el. A másolat hitelesítésére vonatkozó szabályok egyebekben megegyeznek a fordításhitelesítésre vonatkozókkal.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető.

 

  • Fordítás hitelesítése

A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGON FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállaljaFelhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

 

  • Családi állapot igazolása

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2013. március 1-jétől a házasságkötési tanúsítvány jogintézménye megszűnt, ezért ettől az időponttól kezdődően sem a hazai magyar hatóságok, sem a konzuli képviseletek nem állítanak ki tanúsítványt a külföldön történő házasságkötéshez. A szabad családi állapotot (nőtlen, hajadon, elvált vagy özvegy) tanúsító családi állapot igazolást Magyarországon a lakóhely szerinti okmányirodában vagy a Központi Okmányirodában lehet beszerezni személyesen eljárva vagy meghatalmazás birtokában. A családi állapot igazolás a nagykövetség konzuli részlegén is beszerezhető. A családi állapotról a nagykövetség magyar és angol nyelvű közokiratnak minősülő konzuli tanúsítványt állít ki. A kérelmet személyesen, érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány birtokában lehet benyújtani.

 A konzuli szolgáltatási költségekről a Díjtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek bankkártyával fizetendők. 

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető.

 

  • Aposille-hitelesítés

A Koszovóban kiállított közokiratok diplomáciai felülhitelesítésére nincs szükség, azok a koszovói külügyminisztérium által kiállított Apostille-tanúsítvánnyal ellátva Magyarországon felhasználhatóak. Az Apostille-tanúsítány kiállítására illetékes koszovói hatóság elérhetőségét erre a linkre kattintva találja meg.