Általános tájékoztató a hazai anyakönyvezésről

A hatályos magyar jogszabályok alapján magyar állampolgár külföldi születését, külföldön kötött házasságát, külföldön történt válását vagy külföldön történt halálesetét a magyar anyakönyvi nyilvántartásokba is be kell jegyezni. Ezt követően van lehetőség anyakönyvi kivonat kiállítására.

A fenti anyakönyvi eseményeket Magyarországon a hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezi, a hivatal elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyfélfogadás helye: 1075 Budapest, Károly krt. 11.

Ügyfélfogadás ideje: szerda 8.30-12.00

Telefonszámok:

 • Egyszerűsített honosítási eljárást követő hazai anyakönyvezési ügyekben:

       +36 1 323 3168

 • Egyéb hazai anyakönyvi ügyekben:

+36 1 323 3176

Email cím: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

Postacím: 1368 Budapest, Pf. 222

Kérelembenyújtás módja

Kizárólag személyesen, előzetes időpontfoglalást követően.  Időpontot az időpontfoglaló rendszeren keresztül foglalhat. Kiskorú (18 év alatti) gyermek kérelembenyújtásához mindkét szülőnek jelen kell lennie.

Kérjük, hogy valamennyi anyakönyvezéshez szükséges adatlapot kék tollal, nyomtatott betűvel töltsenek ki.

Minden hazai anyakönyvezési kérelemhez a következő dokumentumokat szükséges benyújtani:

     1. Állampolgárságot igazoló okiratok

A hazai anyakönyvi eljárásban mind a magyar fél, mind a külföldi fél állampolgárságát okirattal kell igazolni:

 • a magyar állampolgárság érvényes személyazonosító igazolvánnyal, illetőleg magyar útlevéllel vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási okirattal igazolható,
 • a külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal igazolható.

Megjegyzés:

Amennyiben a fentiek szerint nem igazolt a magyar állampolgárság, hivatalból kerül sor az érintett személy állampolgárságának vizsgálatára.

     2. Külföldi anyakönyvi okirat

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem esetében az anyakönyvi okiratokat minden esetben eredetiben kell benyújtani, ugyanakkor lehetőség van arra, hogy az ügyfél az eredeti anyakönyvi okmányt kérése esetén visszakapja az eljárás végén. Ezt szükséges jelezniük a kérelem benyújtásakor, ilyen esetben az eredeti okirat mellé szükséges benyújtani egy hiteles másolatot is, melyet a megfelelő konzuli díj megfizetése ellenében készítünk el Önnek.

Amennyiben angol felirattal is el vannak látva, a jelzett anyakönyvi okiratokat nem kell fordítással ellátni, kivéve, ha megjegyzést tartalmaznak a kiállító hatóság nyelvén, illetve akkor, ha folyóírással kerültek kiadásra. 

 

Születés magyarországi anyakönyvezése

Gyermeke Koszovóban történt születésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli részlegén is kezdeményezheti. A kérelmet személyesen lehet benyújtani. Az anyakönyvezési eljárás költségmentes.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető. Az ügyintézés kb. 8-12 hetet vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe a kérelem benyújtásakor. A Koszovóban magyar szülőtől született gyermek részére magánútlevél a születés magyarországi anyakönyvezésével egyidejűleg igényelhető.

A születés hazai anyakönyvezéséhez benyújtandó dokumentumok:

 • az eredeti koszovói születési anyakönyvi kivonat, a koszovói külügyminisztérium hitelesítő tanúsítványával ellátva (ún. Apostille-tanúsítvány);

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha az eredeti, az adott állam anyakönyvi hatósága által kiállított anyakönyvi kivonat nem angol nyelvű, akkor az iratot hiteles fordítással tudjuk elfogadni.

 • szülők házassági anyakönyvi kivonata vagy apai elismerő nyilatkozat. Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot
 • ha a szülők házasságának hazai anyakönyvezésére nem került sor, egyidejűleg ezt is kezdeményezni kell;
 • a születés hazai anyakönyvezésére szolgáló adatlap (letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető);
 • a szülők egyike vagy mindkettő magyar állampolgárságának igazolása érvényes útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal;
 • nem magyar állampolgár házastárs külföldi állampolgárságának igazolása útlevéllel.

 

Házasság magyarországi anyakönyvezése

Koszovóban kötött házassága magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli részlege útján kezdeményezheti. A kérelmet személyesen nyújthatja be a magyar fél. Az anyakönyvezési eljárás költségmentes.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető. Az ügyintézés kb. 8-12 hetet vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe a kérelem benyújtásakor.

A házasság hazai anyakönyvezéséhez benyújtandó dokumentumok:

 • az eredeti, koszovói házassági anyakönyvi kivonat, koszovói külügyminisztérium hitelesítő tanúsítványával ellátva (ún. Apostille tanúsítvány);

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha az eredeti, az adott állam anyakönyvi hatósága által kiállított anyakönyvi kivonat nem angol nyelvű, akkor az iratot hiteles fordítással tudjuk elfogadni.

A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, a birtokában lévő első eredeti okmányt hozza magával. Ez esetben is be kell nyújtani azt, de kérheti, hogy az eljárás végén azt visszakaphassa. Ekkor a birtokában lévő okiratról hiteles másolatot készítünk és az eljárás végén a hiteles másolat kerül irattárba Magyarországon, az eredetit pedig visszaküldik. A hiteles másolat készítésének díja a Díjtáblázat menüpontban megtalálható. A díjtétel bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással egyenlíthető ki.

 • magyar állampolgár házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata, hitelesítő tanúsítvánnyal ellátva.
   
 • a házasság hazai anyakönyvezésére szolgáló adatlap (letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető);

Amennyiben a külföldi okirat tartalmazza a felek házassági nevét, ezt kell az adatlapon feltüntetni. Egyéb esetben a magyar állampolgárságú fél a házasságkötés időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésnek megfelelő névviselési forma közül választhat.

 Ha a házastársak különböző nevet viselnek a házasságban, akkor a gyermek családi neve az apa vagy az anya, illetve mindkettőjük családi neve lehet, a szülők házassági névviselésétől függően. A gyermek családi nevében a szülőknek együtt kell megállapodniuk, a megállapodás legkésőbb az első gyermek születéséig módosítható.

Lakóhelyeként a házasságkötéskor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni.

 • a házasságkötés előtti hajadon vagy nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok.
 • magyar állampolgárság igazolása érvényes útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal;
 • nem magyar állampolgár házastárs külföldi állampolgárságának igazolása útlevéllel.

 

Válás magyarországi anyakönyvezése

Koszovóban történt válásának magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli részlegén is kezdeményezheti. A kérelmet személyesen nyújthatja be a magyar fél. Az anyakönyvezés díja a Díjtáblázat menüpontban megtalálható. A díjtétel bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással egyenlíthető ki.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető. Az ügyintézés kb. 8-12 hetet vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe a kérelem benyújtásakor.

A jelenlegi hatályos jogszabályok alapján a magyar állampolgárnak a külföldön (nem Magyarországon) történt születését, házasságkötését, válását, halálesetét hazailag anyakönyveztetni kell. 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Magyar állampolgárságot igazoló okirat
 • Érvényes, vagy egy évnél nem régebben lejárt útlevél vagy
 • Érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy
 • 3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány vagy
 • Honosítási okirat
 • Válás hazai anyakönyvezésére szolgáló adatlap

Letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető.

Az adatlapon a lakóhelyeként a váláskor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni.

A nem magyar állampolgárságú kérelmező külföldi állampolgárságát is igazolni kell. (pl. útlevelének fénymásolatával).

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a válást követően szeretné újra a születési családi nevét viselni, azt külön kérelmeznie kell. 

 • Az eredeti, külföldi, házasságot felbontó/érvénytelenné nyilvánító bírósági jogerős ítéletet, mely konkrét időponttal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását.

 

Megjegyzés: A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, a birtokában lévő első eredeti okmányt hozza magával. Ez esetben is be kell nyújtani azt, de kérheti, hogy az eljárás végén azt visszakaphassa. Ekkor a birtokában lévő okiratról hiteles másolatot készítünk és az eljárás végén a hiteles másolat kerül irattárba Magyarországon, az eredetit pedig visszaküldik. A hiteles másolat készítésének díja a Díjtáblázat menüpontban megtalálható. A díjtétel bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással egyenlíthető ki.

 • A magyar házassági anyakönyvi kivonat másolatát. Ha a házasságkötés hazai anyakönyvezése még nem történt meg, akkor a válás hazai anyakönyvezésekor kérnie kell a házasság hazai anyakönyvezését is.
   
 • Az elhunyt családi állapotának igazolására a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát, vagy a bontóítélet fénymásolatát, vagy házastársa halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát.
   
 • A nem magyar állampolgár házastárs külföldi állampolgárságának igazolása útlevéllel.

 

Haláleset magyarországi anyakönyvezése

Hozzátartozója Koszovóban történt elhalálozásának magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli részlegén is kezdeményezheti. A kérelmet az elhunyt képviseletében személyesen lehet benyújtani. Az anyakönyvezési eljárás költségmentes.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető. Az ügyintézés kb. 8-12 hetet vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe a kérelem benyújtásakor.

A jelenlegi hatályos jogszabályok alapján a magyar állampolgárnak a külföldön (nem Magyarországon) történt születését, házasságkötését, halálesetét hazailag anyakönyveztetni kell. 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okirat:
 • Érvényes, vagy egy évnél nem régebben lejárt útlevél vagy
 • Érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy
 • 3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány vagy
 • Honosítási okirat

Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikét sem tudja bemutatni a haláleset anyakönyvezését kérő kérelmező, úgy a hazai anyakönyvezéskor szükséges az elhunyt magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság fennállásának vizsgálata.

 • Haláleset hazai anyakönyvezésére szolgáló adatlap

Letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető.

 • A külföldi, eredeti halotti anyakönyvi kivonat

 

Megjegyzés: A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, a birtokában lévő első eredeti okmányt hozza magával. Ez esetben is be kell nyújtani azt, de kérheti, hogy az eljárás végén azt visszakaphassa. Ekkor a birtokában lévő okiratról hiteles másolatot készítünk és az eljárás végén a hiteles másolat kerül irattárba Magyarországon, az eredetit pedig visszaküldik. A hiteles másolat készítésének díja a Díjtáblázat menüpontban megtalálható. A díjtétel bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással egyenlíthető ki.

 • Az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatát fénymásolatban.
   
 • Az elhunyt családi állapotának igazolására a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát, vagy a bontóítélet fénymásolatát, vagy házastársa halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát.

 

Névváltoztatás

Névváltoztatási kérelmét a nagykövetség konzuli részlegén is benyújthatja. A kérelmet személyesen kell előterjeszteni. Az anyakönyvezés díja a Díjtáblázat menüpontban megtalálható. A díjtétel bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással egyenlíthető ki.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető. Az ügyintézés kb. 8-12 hetet vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe a kérelem benyújtásakor.

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezi. Ezen eljárásban lehetőség van a Születési családi vagy a Születési utónév vagy egyszerre a Születési családi és utónév megváltoztatására is.

Figyelem! Amennyiben a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

Kiskorú nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti. Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Nagykorú gyermekére csak akkor, ha kifejezetten ezt kéri.

Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • személyazonosításra alkalmas okmány (magyar útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély)
 • Előre kitöltött kérelemnyomtatvány
  Letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető.
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat (A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát is, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti. Például az Ön családi nevének megváltoztatása az Ön kiskorú gyermekének a családi nevére is ki fog terjedni – amennyiben annak ellenkezőjét kifejezetten nem kéri, azaz az ő születési anyakönyvi kivonatát is csatolni kell, mivel a régi kivonat nem tartalmazza az új, megváltozott családi nevet)

 

Házassági névviselési forma megváltoztatása
 

Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik.  

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

Házasságban viselt név megváltoztatása
 

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. Az eljárás díját megtalálja a honlapunk a Díjtáblázat menüpontban. A díjtétel bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással egyenlíthető ki.
 

 • A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
  • Előre kitöltött kérelemnyomtatvány
   Letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető.
  • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
  • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
  • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.


 Házassági név módosítása a házasság megszűnése után

A magyar állampolgárnak a válást követően is lehetősége van a házassági neve módosítására a jogszabályban előírt névviselési formák választásának valamelyikével. 
 

 • A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
  • Előre kitöltött kérelemnyomtatvány
   Letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető.
  • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
  • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat

Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány

 

Apai elismerő nyilatkozat

 

Amennyiben a megszületett gyermek szülei nem házasok, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie. A külföldön megszületett gyermek hazai anyakönyvezését is kezdeményezni kell egyidejűleg. Kérjük, hogy olvassa el az Születés anyakönyvezése menüalpontban található tájékoztatónkat, illetve töltse ki az anyakönyvezéshez szükséges nyomtatványokat is.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtehető, a még meg nem született gyermekre nézve is. Ez esetben értelemszerűen nem indul kapcsolódó hazai anyakönyvezési ügy. 


A kérelmet személyesen kell előterjeszteni. Az anyakönyvezés díja a Díjtáblázat menüpontban megtalálható. A díjtételt bankkártyával vagy banki átutalással kell kiegyenlíteni.

 

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető. Az ügyintézés kb. 8-12 hetet vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe a kérelem benyújtásakor.


 Az önálló apai elismerő nyilatkozat tételének feltételei:

 • mindkét szülő személyes jelenléte;
 • szülők érvényes, állampolgárságot is igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása (külföldi állampolgárok esetében mindig útlevél);
 • kitöltött adatlap
  Letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető. Figyelem! Az adatlapot csak töltsék ki, de ne írják alá, mert arra a személyesen kerül majd sor! Elegendő egy kitöltött példányt magukkal hozni, a további példányok a konzulátuson kerülnek kinyomtatásra.
 • gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
 • ha az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza, vagy a magyar bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról
 • ha az apai elismerő nyilatkozatot meg nem született gyermekre teszik, akkor hozzák magukkal az anya szakorvosának igazolását a szülés várható időpontjáról

Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő mindkét szülőjének szintén jelen kell lennie. Az apának több, mint 16 évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél;

Milyen esetben nem tehető apai elismerő nyilatkozat?

 • Ha az anya a terhessége alatt házasságban élt
 • Ha az anya elvált és kevesebb mint 300 nap telt el a gyermek születése és a házasság felbontását kimondó ítélet jogerőre emelkedése óta