A magyar állampolgárokat érintő külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, válás, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A hazai anyakönyvezési eljárásban külképviseletünk a kérelem átvételében és annak az illetékes magyarországi hatóság felé való továbbításában működik közre.

 

Az anyakönyvezést célszerű minél hamarabb elkezdeni, tekintettel arra, hogy a magyarországi ügyintézés ideje hiánytalan kérelem esetében is előreláthatólag kb. 3-5 hónapot vesz igénybe.

Időpontot az  időpontfoglaló rendszerünkön keresztül foglalhat.

I. SZÜLETÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelemhez szükséges mellékletek házasságban született gyermek esetén:

 • a gyermek külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonata;
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (személyi igazolvány vagy útlevél);
 • honosítással magyar állampolgárságot szerzett szülők esetén honosítási okirat.

Főszabály szerint mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő adja be a kérelmet, csatolni kell:

 • a másik szülő közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát a hazai anyakönyvezéshez, vagy
 • a másik szülő halotti anyakönyvi kivonatát eredetben, hiteles magyar fordítással, vagy
 • a másik szülő szülői felügyeleti jogának megvonásáról szóló bírósági határozatot eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással.
 • Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

Az albán nyelvű hivatalos okiratok esetében szükséges azoknak hivatalosan bejegyzett fordítók általi hiteles magyar fordítása.

A házasságon kívül született gyermek anyakönyvezése APAI ELISMERÉSSEL

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással;
 • a koszovói hatóság előtt tett apai elismerés, ha van;
 • mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata (külföldi állampolgár esetén külföldi anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással);
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló érvényes okmány.

Főszabály szerint mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő adja be a kérelmet, csatolni kell:

 • a másik szülő közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát a hazai anyakönyvezéshez, vagy
 • a másik szülő halotti anyakönyvi kivonatát eredetben, hiteles magyar fordítással, vagy
 • a másik szülő szülői felügyeleti jogának megvonásáról szóló bírósági határozatot eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással.

Az albán nyelvű hivatalos okiratok esetében szükséges azoknak hivatalosan bejegyzett fordítók általi hiteles magyar fordítása.

Letölthető dokumentum külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez itt

 

II. HÁZASSÁG HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással;
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással;
 • a házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél vagy személyazonosító igazolvány);
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását vagy megszűnését igazoló okirat (jogerős bírósági végzés; válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással).
 • Honosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező esetén honosítási okirat.

Főszabály szerint mindkét fél személyes jelenléte szükséges.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

Az albán nyelvű hivatalos okiratok esetében szükséges azoknak hivatalosan bejegyzett fordítók általi hiteles magyar fordítása.

 Letölthető dokumentum külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez itt.

 

III. VÁLÁS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat;
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani (ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik),
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási végzés magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel IIa. Egyezmény);
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • a kérelmező, valamint a volt házastárs személyazonosságát és magyar állampolgárság igazoló érvényes okmánya (pl.útlevél vagy személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár);
 • honosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező esetén honosítási okirat.

Az albán nyelvű hivatalos okiratok esetében szükséges azoknak hivatalosan bejegyzett fordítók általi hiteles magyar fordítása.  

Letölthető dokumentum a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról itt.

IV. HALÁLESET HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással;
 • az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonata (külföldi okirat esetén hiteles magyar fordítással);
 • az elhunyt személyazonosságának és magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb mint 1 éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági bontóítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata – külföldi okirat esetén hiteles magyar fordítással).

 

Az albán nyelvű hivatalos okiratok esetében szükséges azoknak hivatalosan bejegyzett fordítók általi hiteles magyar fordítása.

Letölthető dokumentum a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez itt.

 

 

 

Az eljárást Konzuli Hivatal által megküldött dokumentumok alapján  a Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

Ügyfélfogadás helye: 1075 Budapest, Károly krt. 11.

Ügyfélfogadás ideje: szerda 8.30-12.00

Telefonszámok:

Egyszerűsített honosítási eljárást követő hazai anyakönyvezési ügyekben: +36 1 323 3168

Egyéb hazai anyakönyvi ügyekben: +36 1 323 3176

Email cím: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

Postacím: 1368 Budapest, Pf. 222