10 Feb

Megjelentek a KKM 2022/2023. évi  ösztöndíjpályázatai:

 
- Hungarológiai képzés
- Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés
- Műfordító képzés

Az ösztöndíjak célja:
A hungarológia képzésben Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása.
A magyarságismereti képzésben a diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül.
A műfordító képzésben a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.
 

Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés ösztöndíjpályázata a 2022-2023-as tanévre

https://balassischolarship.kormany.hu/magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-kepzes-osztondijpalyazata-a-2022-2023-as-tanevre

 

Magyar nyelvi és hungarológiai képzés ösztöndíjpályázata a 2022-2023-as tanévre

https://balassischolarship.kormany.hu/magyar-nyelvi-es-hungarologiai-kepzes-osztondijpalyazata-a-2022-2023-as-tanevre

 

Műfordító képzés ösztöndíjpályázata a 2022-2023-as tanévre

https://balassischolarship.kormany.hu/mufordito-kepzes-osztondijpalyazata-a-2022-2023-as-tanevre

 

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik.

 
Pályázati határidő: Hungarológiai képzés - 2022. március 8.
Magyarságismereti képzés – 2022. március 10.
Műfordító képzés – 2022. március 10.