2018. Szeptember 22-én a Novo Selo-i táborban került sor a MH KFOR Kontingens 18. és 19. váltásának átadás-átvételi ünnepségére, amelyen részt vett Salvatore Cuoci vezérőrnagy, a KFOR parancsnoka is. Cuoci vezérőrnagy külön köszönetet mondott a KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj leköszönő parancsnokának, Horváth Sándor alezredesnek, és átadta a kontingens csapatzászlaját az MH KFOR Kontingens 19. váltás parancsnokának, Legoza Bálint alezredesnek. Horváth alezredes megköszönte az elvégzett munkát a katonáinak, és sikeres missziót kívánt az átvevő kontingensnek. Legoza alezredes kijelentette, hogy a magyar kontingens legjobb tudásának és képességeinek megfelelően, fegyelmezetten folytatja a szolgálatot Koszovóban.