2016. január 1-jétől magyar állampolgárok részére új típusú, elektronikus magyar személyi igazolvány került kiállításra. A bevezetésre került állandó személyazonosító igazolvány amellett, hogy vizuálisan tartalmazza a jelenlegi személyazonosító igazolvány adattartalmát, elektronikus tároló elemmel rendelkezik. 2017 májusától lehetőség nyílt az elektronikus személyi igazolvány (továbbiakban E-szig) iránti kérelmek külképviseleteken történő benyújtására. Ennek lehetősége kapcsán az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni:

 

 

A kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a magyar állampolgár kérelmező adatai aktív állományban szerepeljenek a magyar személyi és lakcímnyilvántartásban. Fontos, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában ne legyen eltérés a kérelmező névviselése vagy családi állapota tekintetében a kérelem és a nyilvántartásban tárolt adatok között. Külképviseleten csak magyar állampolgár nyújthat be állandó E-szig iránti kérelmet (ideiglenes személyazonosító igazolványt a külképviseleten nem lehet kérelmezni).

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani (meghatalmazott útján való eljárásra nincs lehetőség). Az új típusú okmány bármikor igényelhető, nem kell megvárni a régi típusú személyi igazolvány érvényességének lejártát. Az E-szig illeték- és konzuli díjmentesen kerül kiállításra, érvényessége:

 • 0-18 éves korig 3 év,
 • 18-65 év között 6 év,
 • 65 év felett ugyancsak 6 év, de lehetőség van határidő nélküli okmány kiállítására is, amennyiben a kérelmező az igazolvány elektronikus funkcióit nem szeretné használni.

Cselekvőképtelen kiskorúak esetében (14 év alatt) az E-szig kiállításához mindkét szülő személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A hozzájáruló nyilatkozatot a személyesen meg nem jelent szülő más külképviseleten/ okmányiordában/ közjegyző előtt írhatja alá. A meg nem jelent szülő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is be kell mutatni.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év feletti) a kérelmét saját maga is előterjesztheti.

Benyújtandó dokumentumok:

 • személyazonosság igazolásához az alábbi okmányok egyike:
  • érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt állandó személyi igazolvány vagy
  • érvényes magyar útlevél vagy
  • érvényes, magyar hatóság által kiállított, kártya formátumú vezetői engedély,
  • érvényes, külföldi okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)
 • a kérelmező magyar lakcímkártyája (ha ilyennel rendelkezik)
 • a kérelmező magyar születési anyakönyvi kivonata (vagy ennek másolata)
 • a névviselés megállapítására alkalmas magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat (magyar házassági anyakönyvi kivonat vagy ennek másolata)
 • magyar adókártya és TAJ (betegbiztosítási) kártya (ha ilyennel rendelkezik)

Az E-szig előreláthatólag 3-4 hét alatt készül el. Felhívjuk figyelmét, hogy a magyar kiállító hivatal az E-sziget kizárólag arra a külképviseletre továbbítja, amelyen a kérelmet benyújtotta. Más külképviseletre vagy magyar okmányirodába nem kérheti a Koszovóban igényelt E-szig átvételét.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető. A személyazonosító igazolvány eljárás – amennyiben előző igazolványa nem volt, vagy, ha volt, akkor nem ugyanabban az évben kérvényez másodjára – díjmentes.

Az E-szig személyazonosításon túli egyéb elektronikus funkcióiról ezen a weboldalon olvashat.

A kiállított E-szig a személyazonosság igazolására és Európán belüli külföldre utazásra az eddig megszokott módon már használható.

Az E-személyigazolvány igényléséhez szükséges adatlap a Nyomtatványok menüpont alatt érhető el.