• Aláírás hitelesítése 

 

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzul előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását a konzul előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzul csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A nagykövetség konzuli részlege aláírás-hitelesítés céljából okiratot nem készít.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető.

Az aláírás hitelesítésének konzuli ügyintézési költségeiről a Díjtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek banki átutalással, vagy bankkártyával fizetendők. Személyazonosságát érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával tudja igazolni.

Ha az aláírás gazdasági társaság képviselőjeként történik, a cégjegyzési jogosultságot eredeti vagy közjegyzői okiratba foglalt, másolattal ellátott, cégbírósági bejegyzéssel és aláírási címpéldánnyal is igazolni kell.

Személyesen benyújtott kérelem esetén az iratokat a nagykövetség konzuli osztálya a benyújtástól számított 3 munkanapon belül hitelesíti. Az elkészült aláírás-hitelesítéssel ellátott okiratot személyesen vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján veheti át. Postai kézbesítési igényt a nagykövetség nem teljesít.

  • Másolat hitelesítése

A nagykövetség konzuli osztálya az Ön által benyújtott, eredeti okirat másolatát hitelesíti. A hitelesítéshez minden eredeti dokumentumról annyi példányban kell másolatot benyújtani, ahány hiteles másolatot szeretne. A másolat-hitelesítés konzuli szolgáltatási költségeiről a Díjtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek banki átutalással, vagy bankkártyával fizetendők.  A hitelesített másolat 3 munkanapon belül készül el. A másolat hitelesítésére vonatkozó szabályok egyebekben megegyeznek a fordításhitelesítésre vonatkozókkal.

A Koszovóban kiállított közokiratok diplomáciai felülhitelesítésére nincs szükség, azok a koszovói külügyminisztérium által kiállított Apostille-tanúsítvánnyal ellátva Magyarországon felhasználhatóak. Az Apostille-tanúsítány kiállítására illetékes koszovói hatóság elérhetőségét erre a linkre kattintva találja meg.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető.

  • Családi állapot igazolása

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2013. március 1-jétől a házasságkötési tanúsítvány jogintézménye megszűnt, ezért ettől az időponttól kezdődően sem a hazai magyar hatóságok, sem a konzuli képviseletek nem állítanak ki tanúsítványt a külföldön történő házasságkötéshez. A szabad családi állapotot (nőtlen, hajadon, elvált vagy özvegy) tanúsító családi állapot igazolást Magyarországon a lakóhely szerinti okmányirodában vagy a Központi Okmányirodában lehet beszerezni személyesen eljárva vagy meghatalmazás birtokában. A családi állapot igazolás a nagykövetség konzuli részlegén is beszerezhető. A családi állapotról a nagykövetség magyar és angol nyelvű közokiratnak minősülő konzuli tanúsítványt állít ki. A kérelmet személyesen, érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvánnyal birtokában lehet benyújtani. A konzuli szolgáltatási költségekről a Díjtáblázat menüpontban tájékozódhat.A költségek banki átutalással, vagy bankkártyával fizetendők. 

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető.