ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KONZULI SZOLGÁLATRÓL

 

Az alábbi menüsorban a magyar állampolgárok által Koszovóban igénybe vehető konzuli szolgáltatásokról tájékozódhat. Honlapunk a leggyakrabban igényelt szolgáltatásokhoz nyújt eligazítást. További tájékoztatásért, segítségnyújtásért forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

 

Tényleges veszélyhelyzetbe került magyar állampolgár számára a konzuli szolgálat segítséget nyújt (lásd lentebb a Veszélyhelyzet fejezetet). Ezen túlmenően, a pristinai magyar nagykövetségen állampolgársági ügyét intézheti, ideértve az egyszerűsített honosítással kapcsolatos kérelem benyújtását (részletesen az Állampolgárság menüpontban), új útlevelet, elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült útlevele pótlására hazatérésre jogosító ideiglenes útlevelet, illetve személyigazolványt igényelhet (részletesen az Útlevél, illetve E-személyi menüpontban). A nagykövetség konzuli részlege közreműködik Koszovóban kötött házassága vagy gyermeke születésének hazai anyakönyvezésében, illetve koszovói haláleset anyakönyvezésében, kiállíthatja a Magyarországon már anyakönyvezett születési, házassági vagy halotti anyakönyvet (részletesen az Anyakönyvezés menüpontban). Kérheti továbbá aláírásának hitelesítését magánokiraton illetve családi állapotának igazolását (részletesen a Hitelesítés és tanúsítvány kiállítás menüpontban), valamint erkölcsi bizonyítvány kiállítását (részletesen az Erkölcsi bizonyítvány menüpontban). Külföldi és magyarországi lakcímlétesítés bejelentésére is lehetőség van, melyhez bejelentőlap a nyomtatványok menüpontban található.

Utazását megelőzőn tájékozódjon a Konzuli Szolgálat a honlapján az utazási tanácsokra vonatkozóan, melyet a következő linkre kattintva érhet el. Javasoljuk továbbá, hogy utazását megelőzően regisztráljon a konzuli védelem honlapján, mellyel megkönnyítheti, hogy egy esetleges vészhelyzet, természeti csapás esetén a konzuli szolgálat felvegye Önnel, vagy családtagjaival a kapcsolatot.

Kérjük, hogy tanulmányozza figyelmesen az alábbi tájékoztatót, amely abban segít eligazodni, hogy a Konzuli Szolgálat miben tud Önnek segíteni koszovói utazása vagy tartózkodása alatt.
 

 • ÜGYINTÉZÉS

 

 

VÉSZHELYZETBEN

Miben tud segíteni a nagykövetség konzuli osztálya a bajba jutottnak?

Elveszett, eltulajdonított, megrongálódott vagy lejárt útlevél esetén

 • Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett

A bajba jutott önerőből történő hazatérésének elősegítése

 • Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében
 • Hatósági szerződés formájában (adók módjára behajtható köztartozásként) hazatérési kölcsönt nyújthat, ha a bajba jutott magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg

Segítségnyújtás súlyos sérüléssel járó baleset vagy erőszakos bűncselekmény áldozatának

 • Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében
 • Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén a segíteni képes ismerőst

Segítségnyújtás katasztrófa, háború vagy fegyveres összeütközés (együttesen: válsághelyzet) közvetlen érintettjének

 • Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez

Segítségnyújtás külföldön fogvatartottnak

 • Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén, ha erről tudomást szerez, tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit
 • Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén a segíteni képes ismerőst
 • Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről

A külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozó temetéssel kapcsolatos ügyintézésének segítése

 • Külföldi haláleset esetén a értesíti a külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről

Miben nem tud segíteni, közreműködni a nagykövetség konzuli osztálya?

 • Az utazás megszervezésében, menetjegy foglalásában és átíratásában
 • Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben
 • Gépjárműjavításban vagy javíttatásban, üzemanyag biztosításában
 • Személy- vagy csomagszállításban
 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban
 • Munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében
 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt
 • Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban vagy fordításban
 • Koszovóban való letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében
 • Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében
 • Koszovóban felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében
 • A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában
 • Koszovóban elkövetett bűncselekmény ügyében folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben
 • Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában. Ennek keretében arra sincs módja és eszköze, hogy elérje a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést, vagy a különleges bánásmódban részesítést.