Gyakorlati tanácsok

 

Új magánútlevél iránti igényét hazai okmányirodában célszerű benyújtania, ha útlevele érvényességi ideje hamarosan lejár. Javasolt az illetékes okmányirodánál előzetesen időpontot foglalni telefonon vagy interneten. A magyarországi lakóhelyéhez legközelebb fekvő okmányiroda elérhetőséget ezen a honlapon találja meg. A hatályos jogszabályok alapján, sürgősségi eljárásban az új útlevél 5 munkanap alatt készül el. Kérheti, hogy az elkészült útlevelet akár magyarországi lakcímre, akár a pristiniai nagykövetségre kézbesítsék. Ez utóbbi esetben kérjük, hogy az igénylés tényéről konzuli részleget is értesítse az időpontfoglaló rendszeren keresztül.

 

Hazatérést szolgáló ideiglenes magánútlevelet az igényelhet, akiknek külföldi tartózkodása alatt úti okmányát ellopták, az elvesztett, megrongálódott vagy megsemmisült. Erről részletesen az Elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült útlevél pótlása alcímben tájékozódhat.

Koszovói tartózkodása során érvényes útlevelét mindig tartsa magánál, a helyi hatóságok azt ellenőrizhetik, utazása során személyazonossága igazolására szólíthatják fel. Különösen javasolt, hogy útlevelének személyi adatokat tartalmazó oldaláról az utazását megelőzően készítsen fénymásolatot, illetve szkennelve egy elérhető tárhelyen (pl. email) mentse el.

Magánútlevél igénylése 12 év feletti kérelmezők esetében

Útlevelet 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni. Ha az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése miatt kerül sor, a kérelmezéskor az igénylőnek rendőrségi jegyzőkönyvet is be kell mutatnia. Az útlevél igénylésének konzuli szolgáltatási költségeiről a Díjtábla menüpontban tájékozódhat. A költségek banki átutalással vagy bankkártyával a kérelem benyújtásakor fizetendők.

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. Kérelem benyújtására előzetes időpont-egyeztetés alapján kerül sor. Időpontot az időpontfoglaló rendszeren keresztül foglalhat.

Az útlevél kb. 4 hét alatt készül el és érkezik meg Pristinába; sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegye figyelembe az igénylés időpontjának megtervezésekor. Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes, vagy egy éven belül lejárt magyar útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási okirattal, akkor hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje kb. 10-16 hét.

Az útlevélkérelemhez benyújtandó dokumentumok:

 • magyar állampolgárság igazolása érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási okirattal vagy az érvényességi idő lejártát követő egy évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel;
 • ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási okirattal vagy az érvényességi idő lejártát követő egy évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel, akkor a magyar állampolgárság fennállása megállapításának vizsgálatához szükséges formanyomtatvány (letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető) és okiratok;
 • ha korábbi, még érvényes útlevelét ellopták, az elveszett vagy megsemmisült akkor rendőrségi jegyzőkönyv ennek bejelentéséről.

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, ujjlenyomatát és aláírását elektronikusan rögzítjük.

Ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási okirattal vagy az érvényességi idő lejártát követő egy évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel, akkor az útlevéleljárást megelőzően a magyar állampolgárság fennállását kell elsőként megvizsgálni. Az útlevél eljárás és a magyar állampolgárság fennállása megállapításának eljárása együtt is megindítható, de az útlevél kiállítására csak az állampolgárság megállapítását követően kerül sor.

Magánútlevél igénylése 12 éven aluliak részére

Gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. Útlevelet 6 éves kor alatt 3 éves, 6-12 éves kor között 5 éves érvényességgel lehet igényelni. Az útlevél igénylésének konzuli szolgáltatási költségeiről a Díjtábla menüpontban tájékozódhat. A költségek banki átutalással vagy bankkártyával, a kérelem benyújtásakor fizetendők.

Kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő személyes jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor, ha a másik szülőtől származó beleegyező nyilatkozattal rendelkezik. Szülői hozzájáruló nyilatkozat tehető a nagykövetség konzuli osztályán, magyarországi közjegyző, gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt. Ha szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata) igazolni kell.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor. Időpontot az időpontfoglaló rendszeren keresztül foglalhat.

Az útlevél kb. 4 hét alatt készül el és érkezik meg Pristinába; sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegye figyelembe az igénylés időpontjának megtervezésekor. Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási okirattal vagy az érvényességi idő lejártát követő egy évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel, annyiban hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje kb. 10-16 hét.

Az útlevélkérelemhez benyújtandó dokumentumok:

 • magyar állampolgárság igazolása érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási okirattal vagy az érvényességi idő lejártát követő egy évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel;
 • a szülők személyazonosságának igazolása érvényes útlevéllel vagy magyar személyazonosító igazolvánnyal;
 • a kiskorú hazai anyakönyvezésű, eredeti születési anyakönyvi kivonata;
 • ha korábbi, még érvényes útlevelét ellopták, az elveszett vagy megsemmisült akkor rendőrségi jegyzőkönyv ennek bejelentéséről.

Ha a gyermek külföldön született és a gyermek magyarországi anyakönyvezése még nem történt meg, elsőként a magyar állampolgárság fennállását kell megvizsgálni. Az útlevélkérelemmel egyidejűleg a születés hazai anyakönyveztetését is kezdeményezni kell (erről részletesebben a Születés magyarországi anyakönyvezése alcímben tájékozódhat).

A 12 éven aluliak útlevél kéreleméhez benyújtandó dokumentumok:

 • 1 db színes igazolványkép;
 • az egyik vagy mindkét szülő magyar állampolgárságának igazolása érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási okirattal vagy az érvényességi idő lejártát követő egy évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel;
 • a szülők személyazonosságának igazolása érvényes útlevéllel vagy magyar személyazonosító igazolvánnyal;
 • hazai anyakönyvezésű születési anyakönyvi kivonat vagy külföldi születési anyakönyvi kivonat hitelesítési tanúsítvánnyal, illetve szükség szerint diplomáciai felülhitelesítéssel és hiteles fordítással ellátva
 • mindkét szülő személyes jelenléte, vagy szülői hozzájáruló nyilatkozat (konzul, gyámhatóság, útlevélhatóság vagy magyar közjegyző előtt tett), a kizárólagos szülői felügyelet igazolása, vagy elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata

Elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült útlevél pótlása

Ha útlevelét, ellopták, az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült, magyarországi hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet igényelhet a nagykövetség konzuli osztályán. Az úti okmány érvényességi ideje a hazautazás időpontjához igazodóan kerül megállapításra. Az útlevél igénylésének konzuli szolgáltatási költségeiről a Díjtábla menüpontban tájékozódhat. A költségek banki átutalással vagy bankkártyával, a kérelem benyújtásakor fizetendők.

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor. Időpont igénylésére vonatkozóan az Ügyfélfogadás menüpontban kaphat bővebb információt.

Az ideiglenes magánútlevél kérelemhez benyújtandó dokumentumok:

 • a koszovói rendőrségnek tett kötelező bejelentésről készült jegyzőkönyv fénymásolata;
 • jegyzőkönyv a magyar hatóságok tájékoztatása céljából az útlevél elvesztéséről, ellopásáról, megrongálódásról vagy megsemmisüléséről (a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető);
 • kitöltött és aláírt igénylőlap (a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető). Az igénylőlapot a Magyarországon anyakönyvezett névre, a magyar névviselési szabályokkal összhangban, a magyar írásmódnak megfelelően kérjük kitölteni és aláírni. Az aláírásnak a kijelölt kereten belül kell maradnia, ne érintkezzen a kerettel;
 • 2 db színes igazolványkép

A hazatérést szolgáló ideiglenes magánútlevél a Magyarországra történő belépést követően újabb külföldi utazáshoz nem használható fel, ahhoz magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány szükséges. Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni az Okmányirodában, a körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda) vagy a jegyzőnél.